ถั่วขาวลดน้ำหนัก

ตรวจไฟฟ้าประจำปี

  หน้าแรก  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา  :  ผลงานติดตั้งหม้อแปลง
บริการของเรา
10-01-2018 Views: 311

บริษัทฯ ดำเนินการด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

- ให้คำปรึกษา ออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

- ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง

- ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ทั้ง ชนิด oil type, dry type

- ติดตั้ง สวิทช์เกียร์แรงสุง, RMU, Load break switch

- ติดตั้ง SF6 Load break, recloser ในระบบสายส่ง

- ปักเสา พาดสายเคเบิล ติดอุปกรณ์

- งานติดตั้งสายเคเบิลแรงสูง ใต้ดิน

- เข้าหัวสายเคเบิลแรงสูง พร้อมทดสอบ

- ก่อสร้าง Manhole & ductbank

- ติดตั้งตู้ เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า ( MDB )

- ติดตั้งโคมไฟถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราว สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักคนงาน

- ประสานงานการไฟฟ้า จนสามารถติดตั้งมิเตอร์และ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้  
หน้าแรก  บริการของเรา  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  ผลงานติดตั้งหม้อแปลง
Copyright©2019 mtkpower.com